Albascan Trucks & Buses

Albascan Trucks & Buses Shpk, si përfaqësues i vetëm në Shqipëri i “Scania”, “Schmitz Cargobull” dhe “Carrier Transicold” ofron mirembajtje dhe riparimin e trailerave Schmitz Cargobull, kamione e autobus Scania dhe mjeteve frigoriferike Carrier Transicold. Albascan Trucks & Buses Shpk ofron nje game te gjere sherbimesh mirembajtje dhe riparimi si: ndërrim vaji dhe filtra, riparime të sistemit të drejtimit, riparim të balestrave, amortizatorëve, jastekëve të ajrit dhe sistemit të freksionit.

Staf Profesional i Kualifikuar

Mirmbajtja dhe riparimet e mjeteve tuaja, kryhen nga një staf specialistësh të trainuar me cilësinë dhe garancinë që vetëm pjesët origjinale ofrojnë. Gjithashtu, ofrohet diagnostikim me kompjuter në servis dhe në rrugë 24 h/24 h.

Staf Profesional i Kualifikuar

Mirmbajtja dhe riparimet e mjeteve tuaja, kryhen nga një staf specialistësh të trainuar me cilësinë dhe garancinë që vetëm pjesët origjinale ofrojnë. Gjithashtu, ofrohet diagnostikim me kompjuter në servis dhe në rrugë 24 h/24 h.

KEY BENEFITS OF KARON

We use the latest diagnostic equipment to guarantee your vehicle is repaired or serviced properly and in a timely fashion. We are a member of Professional Auto Service, of being world-class automotive service our clients receive the support they need to enjoy their regular training activities.

Diagnostikim me kompjuter

Pjese kembimi origjinale

Riparim Profesional

TEAM MEMBER

We use the latest diagnostic equipment to guarantee your vehicle is repaired or serviced properly and in a timely fashion. We are a member of Professional Auto Service, of being world-class automotive service our clients receive the support they need to enjoy their regular training activities & continue living.